تبلیغات
عـشـقــــــــــولانـه - خو گرفته ام ...

عـشـقــــــــــولانـه

عشق یک حس مه آلود است ، انتهایش را هیچ کس نمیداند ...

araz0.mihanblog.com
اینکــه بـاید فـرامـوشت می کـردم

را فــرامــوش کـــردم

تـو تکـراری تـرین "حضـــور" روزگـار منــی

و مــن عجیب؛

بـه بــودن تــــو...

از آنسـوی فاصـله هــا

خــو گــرفتـه ام... 

+نوشته شده در جمعه 15 مرداد 1395 ساعتساعت 08 و 00 دقیقه و 04 ثانیه توسط هومن | نظرات |